top of page

חזרה לפרויקטים

מרכז ספורט הר אדר
הושלם ב:
2014
המזמין:
מועצה מקומית הר אדר
שטח המבנה:
כ- 5,000 מ"ר

אולם ספורט, בריכת שחייה, קפיטריה, חדרי חוגים וחדר כושר. במסגרת תכנון לב הישוב הר אדר הכנו תכנית למבנה שיהווה את חיי הקהילה. למטרה זו נותבו שבילי ההליכה והשטחים הציבוריים, כך שידגישו את ההזדמנויות למפגשים אקראיים ול"שוטטות" על אף גודלו המוגבל של המרחב.

צלם: אביעד בר נס, צלם אדריכלות

www.instagram.com/aviadbarness/ 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page