top of page

חזרה לפרויקטים

ארנונה הצעירה
הושלם ב:
2009
המזמין:
אלה אחזקות בע"מ
שטח המבנה:
18,982 מ"ר

מתחם המגורים של ארנונה הצעירה הנו חלק ממתחם רמת רחל המפורסם. 
הפרויקט מורכב מ158 יח"ד בבנייה מרקמית המחולקות ל9 מבנים בני 4-8 קומות.
המבנים חובקים חצר מרכזית מגוננת ומשותפת שמתחתיה מצוי חניון לכ- 330 חניות.

התכנון ביקש לחשוף את החצר המשותפת אל הרחובות הסמוכים ולשם כך תוכננו מבואות הכניסה של הבניינים כאטריום זכוכית התחום בין הרחוב לחצר המשותפת.
כך שהכניסה אל המבנים צופה אל החצר המשותפת ושטופת אור.
כפועל יוצא מהארגון המרחבי התכנון אפשר מיקסום כיווני האוויר והאור של כל דירה.

עיצוב החזית ופירוק המסות אפשר השתלבות מקסימלית של הפרויקט במרקם העירוני הסובב אותו כך שנשמר אופי השכונה למרות הגדלת הצפיפות.

הפרויקט תוכנן מראש באופן שאפשר לבנות אותו ולאכלס אותו בשלבים שונים.
 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page