top of page

חזרה לפרויקטים

סביוני ארנונה
הושלם ב:
2016
המזמין:
אפריקה ישראל מגורים
שטח המבנה:
כ- 45,000 מ"ר

מתחם של שני מגרשים ובכל אחד מהם 2 מבני מגדלי מגורים סביב חצר פנימית מגוננת. בכל מגרש 112 יחידות דיור ובסה"כ 224 יחידות דיור  וחניון תת קרקעי משותף לכ-400 מקומות חניה.  פיתוח הטיפולוגיה האדריכלית יצרה בנין שבו כ-85% מן הדירות בעלות יותר משני כווני אויר על אף הצפיפות הגדולה, אשר נבעה מן הצורך למצות את מלוא זכויות הבניה של המגרש. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page