חזרה לפרויקטים

1/3
הושלם ב:
בביצוע
המזמין:
לי מרשל
שטח המבנה:
12,000 מ"ר

מבואות הגלבוע – מבנה מסחר ותעשיה עתירת ידע (שטחים להשכרה עבור חברות הזנק וחברות ותיקות).

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם