top of page

חזרה לפרויקטים

מרכז מבואות הגלבוע
שלב תכנון:
בביצוע
המזמין:
לי מרשל
שטח המבנה:
12,000 מ"ר

מבואות הגלבוע – מבנה מסחר ותעשיה עתירת ידע (שטחים להשכרה עבור חברות הזנק וחברות ותיקות).

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page