top of page

חזרה לפרויקטים

מעונות יום וגני ילדים ירושלים
הושלם ב:
בשלבי תכנון וביצוע שונים
המזמין:
חב' מוריה לפיתוח ירושלים בע"מ

תכנון מבני מעונות יום וגני ילדים עבור המגזר הדתי, הערבי והחילוני בירושלים, באמצעות חברת "מוריה" ועיריית ירושלים.

תכנון מגרשים עם ריבוי שימושים המשלבים גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת, מועדוני נוער וכדומה.

להלן פרויקטים אשר נבנו במסגרת תכנון לציפוף עירוני או במסגרת ציפוף הנובע מהתחדשות עירונית. בפרויקטים אלה נתוני המגרש היו מינימליים ודרישות הפרוגרמה עודכנו לאור ציפוף עירוני שנוצר. על רקע זה תוכננו מבנים מורכבים שמאזנים ומשלבים את כלל הצרכים והאילוצים.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page