חזרה לפרויקטים

קרית מנחם
קרית מנחם

מעון יום 3 כיתות כ- 440 מ"ר

שועפאט
שועפאט

מעון יום רב תכליתי, 4 כיתות כ- 532 מ"ר

אבו תור
אבו תור

4 גני ילדים

קרית מנחם
קרית מנחם

מעון יום 3 כיתות כ- 440 מ"ר

1/10
מעונות יום וגני ילדים ירושלים
הושלם ב:
בשלבי תכנון וביצוע שונים
המזמין:
חב' מוריה לפיתוח ירושלים בע"מ

תכנון מבני מעונות יום וגני ילדים עבור המגזר הדתי, הערבי והחילוני בירושלים, באמצעות חברת "מוריה" ועיריית ירושלים.

תכנון מגרשים עם ריבוי שימושים המשלבים גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת, מועדוני נוער וכדומה.

להלן פרויקטים אשר נבנו במסגרת תכנון לציפוף עירוני או במסגרת ציפוף הנובע מהתחדשות עירונית. בפרויקטים אלה נתוני המגרש היו מינימליים ודרישות הפרוגרמה עודכנו לאור ציפוף עירוני שנוצר. על רקע זה תוכננו מבנים מורכבים שמאזנים ומשלבים את כלל הצרכים והאילוצים.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם