חזרה לפרויקטים

1/1
המזמין:
חברת NBS

שכונת אלכסנדריון בירושלים – 400 יח"ד בתכנית פינוי בינוי 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם