top of page

חזרה לפרויקטים

מוזיאון פעיל עין יעל
הושלם ב:
2003
המזמין:
עמותת עין יעל
שטח המבנה:
כ-60 דונם

תכנית למתחם ייחודי של פעילות מוזיאלית חינוכית במסגרת של מבנים שונים המחוברים ביניהם באמצעות שבילים, טרסות והקשרים תמטיים. תכנית זו נעשתה לאחר הכנתה של תכנית אב ובדיקה פרוגרמתית ואוצרתית. שטח התכנית 57,000 מ"ר ובינוי מינימלי של 600 מ"ר בלבד. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page