חזרה לפרויקטים

1/4
רח' הנטקה ירושלים
שלב תכנון:
הפקדה
המזמין:
חברת מנרב
שטח בנוי:
103,000 מ"ר

450 יח"ד בתכנית פינוי בינוי 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם