חזרה לפרויקטים

1/11
המזמין:
פרטי
שטח המבנה:
12,000 מ"ר

מלון "בקצה העולם" -  מתחם מלונאות וספא בנצרת – תכנית רעיונית.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם