top of page

חזרה לפרויקטים

מוזיאון לאומי הקיבוץ
הושלם ב:
2015
המזמין:
האגף למורשת והנצחה משרד ראש הממשלה,  והחברה הממשלתית לתיירות
שטח המבנה:
כ-2,800 מ"ר 

מבנה מוזיאון ביוזמת תכניות מורשת והחברה הממשלתית לתיירות - מרחב בנוי משולב באתר היסטורי שיהווה משכן לחיזוק הרעיון וההגשמה של תופעת הקיבוצים בישראל במבט רב-שכבתי ורב-תחומי. התכנון משולב בשטח קיבוץ עין שמר ומתקדם תוך שיתוף הציבור בקידום ופיתוח הרעיון האדריכלי.  שלבי תכנון ראשוני.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page