top of page

חזרה לפרויקטים

ביה"ס חט"ב יאס"א
שלב תכנון:
תכנון לביצוע
המזמין:
עיריית ירושלים וחברת "מוריה" לפיתוח עירוני
שטח המבנה:
2.41 דונם

במתחם תוכננו בית ספר בן 12 כתות, חטיבת ביניים, ספרייה ציבורית של כ450 מ"ר ומעונות יום. בלב שכונת ק. מנחם העוברת תהליך מואץ של התחדשות עירונית וציפוף על מגרש של __ מ"ר בלבד מתוכנן הקומפלקס הזה כ4 קומות. ארבע קומות המבנה מאפשרות כניסה נפרדת לכל אחד מן השימושים כמו גם שיתוף מיטבי של המשאבים לרווחת כולם. התכנית מאפשרת גמישות בארגון החללים הפנימיים ובקישור חלקי המבנה אל הקהילה אליה הם שייכים. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page