חזרה לפרויקטים

קרית מנחם-מודל עם טקסט 1
קרית מנחם-מודל עם טקסט 1

קרית מנחם-מודל עם טקסט 2
קרית מנחם-מודל עם טקסט 2

קרית מנחם-מודל עם טקסט 3
קרית מנחם-מודל עם טקסט 3

קרית מנחם-מודל עם טקסט 1
קרית מנחם-מודל עם טקסט 1

1/6
מתחם החינוך בקריית מנחם
שלב תכנון:​ 
תכנון ראשוני
המזמין:
עיריית ירושלים וחברת "מוריה" לפיתוח עירוני
שטח המבנה:
30 דונם

חסר טקסט

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם