חזרה לפרויקטים

שלב תכנון:​ 
תכנון ראשוני
המזמין:
עיריית ירושלים וחברת "מוריה" לפיתוח עירוני
שטח המבנה:
30 דונם

חסר טקסט

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם