חזרה לפרויקטים

1/8
גן רימונים
הושלם ב:
2018
המזמין:
עיריית ירושלים וחברת "מוריה" לפיתוח עירוני
שטח המבנה:
 כ-1600 מ"ר 

גן לחינוך המיוחד עבור אוכלוסיות ילדים עם הפרעות קוגניטיביות או חברתיות ובו 10 כיתות גן וחדרי עזר וטיפול שונים. התכנון כלל את תכנון הנוף במלואו.  

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם