חזרה לפרויקטים

1/1
הושלם ב:
2000
המזמין:
עיריית ת"א

מתחם המסילה - הכנת מסמך מדיניות למתחם במע"ר של תל-אביב עבור כ- 2,000 יחידות דיור במסגרת התחדשות עירונית. ריכוז עבודת צוות מערכתית שהוכן כרקע וכבסיס לתכנית סטטוטורית ופיתוח המרחב הציבורי. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם