top of page

חזרה לפרויקטים

רח' לינקולן
שלב תכנוני:
קבלת היתר
המזמין:
יתד התחדשות עירונית
שטח בנוי:
3,695 מ"ר

בניין מגורים חדש הנבנה במסלול תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה, ברח' לינקולן בירושלים. שטח המגרש: 816 מ"ר הבניין החדש בן 6 קומות + 2 קומות חנייה תת קרקעית. 24 יח"ד.
 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page