top of page

חזרה לפרויקטים

כפר הנוער גבעת יערים
הושלם ב:
2006
המזמין:
כפר הנוער קריית יערים
שטח המבנה:
850 מ"ר

מבני מגורי חניכים - 2 מבני מגורים, מועדונים ושטחים נלווים לנוער במצוקה. כפר הנוער הנו בית לילדים הנשלחים למקום על ידי גורמי הסעד ועל כן מבני המגורים הללו הם "בית" עבור אותם בני נוער. תשומת לב רבה הוקדשה לחיבור תחושת האור, הפתיחות, והקבלה עם דרישות אנטי וונדליות מחמירות ובמסגרת זו נעשתה עבודה רבה בבחירת החומרים והתאמת הפרטים. במבחן הזמן הסתבר שמבנים אלה יעילים בתחזוקה ומעודדים שימוש חיובי במתקניהם. התכנון כלל את תכנון הנוף במלואו. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page