top of page

חזרה לפרויקטים

תחנה מרכזית שער שכם
הושלם ב:
2001
המזמין:
הרל"י
שטח המבנה:
כ- 2,500 מ"ר

תחנה מרכזית שער שכם עיר עתיקה - שיקום וחידוש מסוף אוטובוסים מרכזי כולל התאמות למבנה קיים מתקופת השלטון הירדני. העבודה כללה תוספת בניה חדשה וקירוי מודרני החבוי מחזית חומות העיר העתיקה. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page