top of page

חזרה לפרויקטים

שער יפו העיר העתיקה
הושלם ב:
2018
המזמין:
הרל"י וחברת מוריה לפיתוח עירוני

שער יפו העיר העתיקה ירושלים – שיפוץ וחידוש חזיתות –

תכנון מחדש של מערך התנועה, הגדלת המרחב הציבורי, שדרוג חזיתות ומבני גגונים וויטרינות, שילוט ותאורה.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page